Chưa ngăn chặn được triệt để việc bán khống giấy nghỉ bệnh trục lợi BHXH

Video - cách đây 4 tháng

Trung tướng Tô Ân Xô: Việc bán khống giấy nghỉ bệnh, trục lợi bảo hiểm xã hội chưa ngăn chặn được triệt để một phần vì nhu cầu của người dân về Giấy khám sức khỏe, Giấy chứng nhận sức khỏe rất cao.

Tác giả: BẢO LOAN