Chuyển dịch cơ cấu nguồn điện và vai trò của điện khí LNG

Video - cách đây 3 tháng

Chuyên gia Lã Hồng Kỳ nhấn mạnh: chuyển đổi năng lượng, thay thế các nguồn năng lượng truyền thống gây ô nhiễm sang các nguồn năng lượng sạch là xu hướng diễn ra ở nhiều quốc gia.

Tác giả: BẢO LOAN