CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DU LỊCH: Hoạt động số hóa chưa thật sự đồng bộ

Video - cách đây 10 tháng

Đây là nhận định của ông Nguyễn Quyết Tâm, Uỷ ban Phát triển Chính phủ số thuộc Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Vinasa

Tác giả: BẢO LOAN