CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DU LỊCH: Nội dung được quan tâm hàng đầu trong ngành

Video - cách đây 1 tháng

Ông Nguyễn Lê Phúc khẳng định, đây là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh COVID-19.

Tác giả: BẢO LOAN