[TRỰC TIẾP] Chuyển đổi tư duy và hệ thống để tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững

Video - cách đây 2 tuần

Hội thảo chuyên đề đầu tiên trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCSF).

Tác giả: VBCSD