Cơ chế nào thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nước sạch nông thôn?

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tuần

Để chương trình nước sạch nông thôn thực sự có hiệu quả, ngoài việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân thì cần cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp để đầu tư vào ngành nước.

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU