Giá cước vận tải có độ trễ nhất định để giảm theo giá xăng dầu

Video - cách đây 2 tháng

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang: Giá xăng dầu tăng thì giá vận tải tăng nhưng thường khi giá xăng dầu giảm sẽ có độ trễ nhất định để giá cước vận tải giảm.

Tác giả: BẢO LOAN