Còn nhiều khó khăn để phát triển điện khí LNG

Video - cách đây 3 tháng

Tại Việt Nam, dù có nhiều cơ hội nhưng phát triển điện khí LNG cũng có nhiều khó khăn trong hoạch định chính sách, đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành... cần sớm hoá giải.

Tác giả: BẢO LOAN