"Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển"

Video - cách đây 4 năm

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển".

Tác giả: Bảo Loan