CSI 2022: Cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển bền vững

VCCI - cách đây 2 năm

Ngày 26/5, Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) chính thức được phát động, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp triển khai thành công.

Tác giả: MINH CHÂU