Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam”

Video - cách đây 2 tuần

Cuộc thi là một phần trong hành trình xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam thời kỳ mới, thời kỳ Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia phát triển văn minh, thịnh vượng.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN