Cương quyết xử lý cát tặc trên sông La Ngà tỉnh Bình Thuận

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 2 tháng

Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn gửi công an các địa phương, yêu cầu khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện xử lý triệt để các trường hợp khai thác cát trái phép.

Tác giả: HƯƠNG GIANG - DUY LONG