Đa dạng hoa xuân ở phố núi Gia Lai

Video - cách đây 4 tháng

Nhiều chợ hoa xuân, đường hoa được thiết lập trên phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai nhưng vẫn không đủ chỗ cho người dân cần bán, năm nay mức tiêu thụ của người dân đã phục hồi.

Tác giả: MAI CHIẾN