Đà Nẵng: Doanh nghiệp cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu

Video - cách đây 4 tháng

TP. Đà Năng triển khai ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Tác giả: TUẤN VỸ