Đà Nẵng lập chốt kiểm dịch chặn COVID-19

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tuần

TP. Đà Nẵng tái thiết lập 12 chốt kiểm dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào để từng bước kiểm soát dịch bệnh, thông qua đó thành phố cũng sẽ nới lỏng một số hoạt động bên trong.

Tác giả: TUẤN VỸ