Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Cần bổ sung định hướng phát triển không gian ngầm ở các đô thị lớn

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

ĐB Nguyễn Anh Trí cho rằng cần xem xét lồng ghép quy hoạch để bổ sung định hướng phát triển không gian ngầm và quy hoạch xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở các TP lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: MINH CHÂU