Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy: Tập trung quyết liệt, hiệu quả phục hồi và phát triển KTXH

Chính trị - Xã hội - cách đây 10 tháng

Đại biểu Ma Thị Thúy: Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đã ban hành.

Tác giả: BẢO LOAN