Doanh nghiệp quân đội đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ

Doanh nghiệp - cách đây 2 năm

Sáng 31/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Tác giả: MINH CHÂU