Đảo Bạch Long Vỹ – Sự đổi thay kỳ diệu

Trải nghiệm - cách đây 1 năm

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, kết cấu hạ tầng huyện đảo Bạch Long Vỹ đã dần đồng bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Tác giả: LÊ LINH - HẢI NGÂN