Đâu là điểm sáng, trụ lực chính để đạt tăng trưởng 6-6,5% năm 2024?

Video - cách đây 3 tháng

Quốc hội đã quyết định mục tiêu tăng trưởng 2024 là 6-6,5%, vậy đâu là những điểm sáng và trụ lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng này?

Tác giả: BẢO LOAN