ĐIỂM BÁO 03/03: Kết nối kinh tế Trục cao tốc phía Đông

Video - cách đây 1 năm

Thỏa thuận Kết nối kinh tế Trục cao tốc phía Đông (VEHEC) ký ngày 28/7/2022 giữa Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Chủ tịch VCCI.

Tác giả: BẢO LOAN