ĐIỂM BÁO NGÀY 02/06: Kỳ vọng vaccine COVID-19 "made in VietNam"

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tuần

"Việc nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 sẽ gặp nhiều khó khăn, và cũng đầy mạo hiểm. Song đây là con đường tất yếu phải đi nếu muốn chủ động nguồn cung cấp vaccine phục vụ người dân."

Tác giả: BẢO LOAN