ĐIỂM BÁO NGÀY 07/12: Kết nối doanh nghiệp và cơ sở đào tạo

Video - cách đây 2 tháng

Tháo gỡ những vướng mắc trong kết nối giáo dục nghề nghiệp với DN là một trong những yêu cầu được đưa ra để phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Tác giả: BẢO LOAN