ĐIỂM BÁO NGÀY 09/12: Điểm nghẽn là năng suất

Video - cách đây 2 tháng

Dự kiến năm 2022, 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, cho thấy nền kinh tế nước ta đã và đang phục hồi, phát triển thành công.

Tác giả: BẢO LOAN