ĐIỂM BÁO NGÀY 15/11: Đồng bộ chính sách phát triển ngành cơ khí

Video - cách đây 3 tuần

Để tạo cơ sở pháp lý bền vững, thống nhất cho việc phát triển ngành cơ khí cần nghiên cứu để xây dựng một đạo Luật về phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, nền tảng trong đó có ngành cơ khí.

Tác giả: BẢO LOAN