ĐIỂM BÁO NGÀY 17/11: Động lực thúc đẩy tinh thần cải cách

Video - cách đây 2 tuần

NQ41 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với doanh nghiệp doanh nhân trong thời kỳ mới và tạo cơ sở và động lực thúc đẩy tinh thần cải cách, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bền vững...

Tác giả: BẢO LOAN