ĐIỂM BÁO NGÀY 20/09: Hiện thực hóa trung tâm liên kết nông sản

Video - cách đây 3 tháng

Theo Quyết định 816/2023 của Thủ tướng CP ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hình thành 8 trung tâm đầu mối về nông sản.

Tác giả: BẢO LOAN