ĐIỂM BÁO NGÀY 20/11: Điểm tựa phục hồi, phát triển kinh tế 2021

Video - cách đây 10 tháng

Xuất khẩu, đầu tư công, đầu tư tư nhân là những điểm tựa quan trọng để kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2021 như kế hoạch được Quốc hội thông qua.

Tác giả: BẢO LOAN