ĐIỂM BÁO NGÀY 22/03: Thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững

Video - cách đây 3 tháng

Chương trình CSI 2023 sẽ được điều chỉnh theo chuẩn ESG và chuẩn mực quốc tế, cập nhật các yêu cầu pháp lý và xu hướng phát triển vững mới và sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn trong khối ASEAN.

Tác giả: BẢO LOAN