ĐIỂM BÁO NGÀY 23/09: Quy định nhãn mác "xa" thực tiễn

Video - cách đây 2 tuần

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm của Bộ Y tế quy định không phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế.

Tác giả: BẢO LOAN