ĐIỂM BÁO NGÀY 24/11: Sứ mệnh doanh nhân với di sản văn hóa

Video - cách đây 3 ngày

Di sản văn hóa luôn là nguồn tài nguyên quý giá, góp phần làm nên giá trị văn hóa, tinh thần hồn cốt, hình ảnh của mỗi quốc gia, dân tộc.

Tác giả: BẢO LOAN