ĐIỂM BÁO NGÀY 24/4: Đòn bẩy tổng lực cho bất động sản phía Nam

Video - cách đây 4 tuần

Các bộ luật sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phía Nam phát triển ổn định và lành mạnh. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ, cùng với đó là các quy định minh bạch hơn.

Tác giả: MINH CHÂU