ĐIỂM BÁO NGÀY 28/09: "Làm sạch" chính sách cho "điện sạch"

Video - cách đây 2 tháng

Kế hoạch giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” của Quốc hội sẽ tập trung nhiều vào phát triển điện năng lượng tái tạo (điện sạch).

Tác giả: BẢO LOAN