ĐIỂM BÁO NGÀY 30/09: Doanh nghiệp ứng phó với suy thoái

Video - cách đây 2 tháng

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đã có dấu hiệu lâm vào khó khăn vì các thị trường chính cắt giảm chi tiêu.

Tác giả: BẢO LOAN