ĐIỂM BÁO NGÀY O8/12: Cơ chế mới cho... chung cư cũ

Video - cách đây 3 tháng

Hà Nội mới chỉ cải tạo được khoảng 1% nhà chung cư cũ, thực trạng này đòi hỏi cần có cơ chế chính sách đặc thù cho Thủ đô để tạo ra sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và chủ đầu tư.

Tác giả: BẢO LOAN