Điểm năng động của chính quyền Hải Dương thay đổi rất ấn tượng

VCCI - cách đây 6 tháng

PCI Hải Dương đã thay đổi rất ấn tượng, đặc biệt điểm năng động của chính quyền Hải Dương 2021 tăng hơn 3/10 điểm so với 2020, từ 5,09 lên 8,24 điểm là một sự ghi nhận lớn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tác giả: DƯƠNG THÀNH - BẢO LOAN