Điện khí LNG phải thực hiện theo cơ chế giá thị trường

Video - cách đây 4 tháng

“Cần khẳng định rõ điện khí LNG phải thực hiện theo cơ chế giá thị trường, không có chuyện áp mức giá thấp để bảo đảm khung giá điện thấp đi”.

Tác giả: BẢO LOAN