Điều chỉnh quy hoạch Hà Nội là cần thiết

Bất động sản - cách đây 3 năm

TS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để phát triển bền vững.

Tác giả: LÊ SÁNG