Điều chỉnh thuế, phí xăng dầu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Video - cách đây 2 năm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng: Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã báo cáo các cấp có thẩm quyền để điều chỉnh các thuế, phí tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tác giả: BẢO LOAN