Doanh nghiệp Châu Âu ghi nhận sự "đột phá" cải cách của ngành hải quan

Video - cách đây 2 năm

Ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch EuroCham chia sẻ, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mong muốn ngành hải quan có sự cải cách thủ tục hành chính nhanh và quyết liệt hơn nữa.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG