Thuế tối thiểu toàn cầu và mong muốn của doanh nghiệp FDI

Video - cách đây 1 năm

Đại diện JETRO Hà Nội rằng: việc vận dụng những chính sách ưu đãi về thuế để tạo sự thuận tiện trong việc thực hiện ưu đãi là yếu tố mà các doanh nghiệp FDI thực sự quan tâm.

Tác giả: BẢO LOAN