Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng và hành trình xây dựng chuỗi liên kết sản xuất

Doanh nghiệp - cách đây 1 năm

Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch CNC Tech Group chia sẻ về hành trình 14 năm CNC Tech kiên định và thành công với con đường trở thành doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Tác giả: NHÓM PV