Du lịch Đà Nẵng hối hả tìm lao động

Xúc tiến – Đầu tư - cách đây 9 tháng

Trước thời điểm mở cửa du lịch quốc tế trở lại, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng đều đang hối hả tuyển dụng lao động nhằm đảm bảo lực lượng phục vụ.

Tác giả: TUẤN VỸ