"Đuối sức" vì COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng đóng cửa, trả mặt bằng

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tuần

Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhiều đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng đã chọn cách đóng cửa, trả mặt bằng vì không đủ kinh phí để duy trì.

Tác giả: TUẤN VỸ