Giá bán điện điều chỉnh còn 5 bậc, 98% hộ dùng điện sẽ trả ít tiền hơn

Video - cách đây 3 tháng

Theo ông Đỗ Thắng Hải, phương án giá sinh hoạt theo 5 bậc sẽ phân bổ chi phí đến từng nhóm khách hàng sử dụng, giúp hạn chế một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa

Tác giả: BẢO LOAN