Thiếu trang thiết bị y tế: "Lỗi" từ các quy định hiện hành?

Video - cách đây 2 tháng

Thực trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, diễn ra ở nhiều bệnh viện từ Trung ương tới địa phương. Nguyên nhân xuất phát từ những bất cập về các quy định hiện hành trong đấu thầu.

Tác giả: HƯƠNG GIANG - DUY LONG