Giai đoạn tới nguồn cung nhà ở xã hội sẽ tốt hơn, dễ tiếp cận hơn

Video - cách đây 2 tháng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tin tưởng rằng, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư và chắc chắn rằng trong giai đoạn tới nguồn cung về nhà ở xã hội sẽ tốt hơn và dễ tiếp cận hơn.

Tác giả: BẢO LOAN