Gỡ điểm nghẽn cơ chế để Đồng bằng Sông Cửu Long "cất cánh"

Video - cách đây 4 tháng

Các tỉnh ĐBSCL kỳ vọng sớm triển khai tuyến đường ven biển của 13 tỉnh ĐBSCL và chỉ rõ dự án tuyến đường ven biển này còn một số vấn đề chưa thống nhất, là điểm nghẽn trong các cơ chế, chính sách.

Tác giả: BẢO LOAN