LOGISTICS CHO NÔNG SẢN ĐBSCL: Góc nhìn từ vùng "gạo trắng, nước trong"

Video - cách đây 2 năm

Chia sẻ của ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại Diễn đàn “Hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics cho nông sản ĐBSCL”.

Tác giả: HP