Hải Phòng: Làm mới sản phẩm đón mùa du lịch cao điểm

Video - cách đây 1 tháng

TP Hải Phòng đã và đang hoạch định những bước đi bền vững, khơi thông mọi tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để du lịch địa phương tăng tốc, phát triển.

Tác giả: HẢI NGÂN - LÊ LINH